Algemene Leden Vergadering 11 december 2022

28-11-2022

We nodigen onze tuinleden uit op de Algemene Leden Vergadering. 

Op de agenda staan de volgende punten;

  1. Stemmen dagvoorzitter
  2. Goedkeuren van de notulen vorige ALV
  3. Stemmen huishoudelijk reglement (HHR)
  4. Jaarverslag 2022 van het bestuur
  5. Financieel verslag
  6. Begroting 2023
  7. Verkiezing kascommissie
  8. Verkiezing bestuursleden
  9. Ingediende voorstellen
  10. Rondvraag

Per mail worden een aantal stukken ter voorbereiding voor de vergadering verstuurd, waaronder een speciaal verkiezingsbulletin. Hou je mail dus in de gaten!

Heb je een vraag, stuur dan een mail aan onze werkgroep communicatie.