Nieuws

De afgelopen anderhalf jaar is er veel overleg geweest tussen de gemeente en het platform Rotterdamse volkstuinen over het nieuwe huurcontract en vele zaken daaromheen. 

In dit YouTube filmpje wordt een toelichting gegeven op het nieuwe huurcontract

https://www.youtube.com/watch?v=74aYoxbvlMQ

In onderstaand filmpje wordt vooral ingegaan op het proces:

https://www.youtube.com/watch?v=npQghmStO7s 

Binnenkort volgt hier een informatiebijeenkomst en een ALV over, het is goed om je alvast te informeren. De gemeente wil ons een 10 jaar contract geven, we moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 8 Juni was het Open Volkstuindag, alle volkstuinen hadden hun deuren geopend. Ook op de Zandweg hebben we het gezellig gemaakt met broodjes, muziek en leuke spelletjes voor de kinderen.

We kijken ondanks de weersverwachtingen terug op een geslaagde open dag op zondag 5 juni met leuke activiteiten en veel verwachte en onverwachte ontmoetingen. Bedankt aan alle betrokkenen en bezoekers!

Op 5 juni doen we mee aan de eerste Rotterdamse Open Volkstuindagen waarbij we buurtbewoners uitnodigen voor leuke activiteiten op onze vereniging. Daarbij willen we vanzelfsprekend ons beste beentje voor zetten. Zaterdag 21 mei en zaterdag 28 mei organiseren we daarom schoonmaakdagen. We plaatsen 2 containers voor grofvuil en 2 containers voor...

Tuinders van volkstuinvereniging SNV zijn geschokt door plannen van het gemeentebestuur om een groot deel van het complex te slopen. Een derde van het tuinenterrein zou moeten worden opgeofferd om plaats te maken voor een kunstgras voetbalveld.

Het valt ons op dat sommige leden het Huishoudelijk Regelement van de vereniging niet lezen of raadplegen. Natuurlijk kan het ook zijn dat je iets niet begrijpt. In dat geval mag je altijd contact opnemen met heb bestuur. We leggen je met veel plezier de regels van ons tuinpark uit.Het volgen van de regels is belangrijk, want we...