WATERMETERS,leidingen doorgeven meterstanden

Watermeters en water leidingen 

Iedere tuin is voorzien van een watermeter en afsluiter in een met een deksel beschermde waterput. In de maand november is iedere tuinder verplicht de watermeter stand door te geven aan het bestuur via het onderstaande formulier

. Het watergebruik zal worden afgerekend via de jaarnota.

 Hoe te handelen als het water tijdens een vorstperiode: U sluit uw hoofdkraan in de put bij de heg. Zet alle kranen op uw tuin open, trek het toilet door en blaas uw waterleidingen door. Nadat het hoofdnet is afgesloten zet u het aftapkraantje bij de watermeter open en laat het restwater in de leiding weglopen. en dek de watermeter af met een zak bladeren of isolatie. Dit voorkomt bevriezing van uw watermeter. Bescherm uw toilet door er  zout in te strooien.

Let op: De watermeter is voor de verantwoording van de eigenaar van de tuin,de tuinder draagt zorg voor de juiste werking van de meter en dat deze afleesbaar en toegankelijk is.

De Vereniging is verantwoordelijk voor de waterleiding .

vanaf de hoofd afsluiter,ttot de tussen meter.

 van de individuele tuinen. vervanging of reparatie van de tussen meter en/of het 

leidingwerk  is dus altijd voor rekening van de eigenaar

Bij een defect ,of bij bevriezing van de meter zorgt de eigenaar dat de meter zo spoedig als mogelijk vervangen of gerepareerd wordt.

Bij vervanging van de meter geeft de eigenaar de eindstand door van de defecte meter,dit zodat bij het opmaken van de eindafrekening de juiste standen worden gebruikt.

Als er geen meterstanden kunnen worden afgelezen of doorgegeven dat worden u standen geschat ,met een minimaal verbruik van 20m3.

De eigenaar draagt zelf zorg voor het doorgeven van de juiste waterstand ,de tuinders krijgen een e-mail van het bestuur wanneer de standen moeten worden doorgegeven.

Leden van het bestuur zullen, bij wijze van steekproeven , nagaan of de juiste standen zijn gebruikt.

mochten er om wat voor reden dan ook geen juiste standen zijn doorgegeven volgt hier een naheffing op

 


Geef hier uw meterstand door