Algemeen Werk 2023

Toelichting

Om ons tuinpark leefbaar en toonbaar te maken en te houden, hebben we een aantal afspraken gemaakt, waaronder het algemeen werk. In de algemene ledenvergadering van 2019 is vastgesteld dat van elke tuin jaarlijks een bijdrage van 12 uur voor de vereniging verwacht wordt. De bijdrage van deze uren kan vervuld worden door deel te nemen aan werkbeurten voor algemeen werk. Per tuin zijn per jaar 4 werkbeurten van 3 uur ingedeeld in de bovenstaande roosters.

Het vervullen van 4 werkbeurten per jaar is een verplichting voor alle tuinleden die de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben. Deze verplichting wordt bij de aankoop van een huisje door nieuwe tuinleden duidelijk meegedeeld en door het huurcontract voor de tuin te tekenen accepteer je als nieuw toegetreden lid deze regel zoals in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is bepaald.

De begeleider en coördinator van het algemeen is Nicu Petrasuc, tevens secretaris van onze vereniging. We zoeken nog steeds begeleiders voor het algemeen werk. Meld jezelf aan als begeleider als je net als andere vrijwilligers het verschil wil maken voor de uitstraling van ons tuinpark.

  • Werkbeurten starten zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur, per tuin wordt deelname aan 4 werkbeurten per jaar verwacht.
  • Leden die een werkbeurt hebben, melden zich 15 minuten voor aanvang van de werkbeurt bij de werkbegeleider bij het winkeltje op de Zwaluwhof. 
  • De begeleider bespreekt een aantal werktaken (meestal in kleine groepen en op het eigen hofje) en het nodige gereedschap wordt hiervoor ter beschikking gesteld
  • Na afloop van de werkbeurt worden de beschikbaar gestelde gereedschappen ingeleverd en meld je jezelf af bij de begeleider van het algemeen werk. De begeleider controleert de verrichte werkzaamheden en als alles naar wens is, wordt je werkbeurt bevestigd op een presentielijst.
  • Halverwege de werkbeurt hebben we een kwartier pauze waarbij waarbij gezorgd wordt voor koffie voor de werkers. Na de werkbeurt is er gelegenheid om gezellig bij te praten onder het genot van een drankje, thee of koffie.
  • Tuinleden, die vrijwillig andere werkzaamheden verrichten voor de vereniging krijgen vrijstelling van verplichte werkbeurten.
  • Ben je door omstandigheden verhinderd om een werkbeurt voor je tuin te verrichten, dan mag iemand anders zoals een vriend, een familielid of een ander tuinlid een werkbeurt van je overnemen.
  • Als je verhinderd bent op de ingeroosterde datum, meld je dan tijdig bij het bestuur (minimaal 12 uur voor de werkbeurt) en dan maken we een nieuwe afspraak. Dit kan via het onderstaande formulier, per mail of telefonisch.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je beurten. Voor iedere gemiste werkbeurt wordt op het einde van het jaar een bedrag van € 40,- in rekening gebracht. Dit kan oplopen tot een maximum van € 160,- voor 4 gemiste werkbeurten. 
  • Het afkopen van werkbeurten is alleen mogelijk voor de aanvang van het seizoen voor een bedrag van € 120,- voor 4 werkbeurten.


Ben je verhinderd voor het algemeen werk of wil je een werkbeurt afkopen?