Veelgestelde vragen?

Het bestuur is elke zaterdag tussen 9.30 en 13.00 uur aanwezig in de kantine/ de bestuurskamer.

Geef je zoekterm op in de onderstaande balk om op onze website informatie te vinden.

In onze Statuten en in ons Huishoudelijk Reglement staan de rechten en plichten voor onze leden en aspirant leden uitgelegd. Als je lid bent of lid wil worden van onze vereniging, dan dien je op de hoogte te zijn van wat in die documenten vastgelegd is.

Belangrijk om te vermelden is dat onze vereniging de grond waar het tuinpark op gelegen is tot voor kort in onderhuur had van Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN). De stichting huurde de grond van gemeente Rotterdam en trad op als beheerder. Inmiddels is de SVIN opgeheven en gaat onze vereniging de grond weer rechtstreeks van de gemeente huren. Hiervoor wordt een nieuwe huurovereenkomst opgesteld. Dit is het geval voor alle 44 Rotterdamse volkstuinverenigingen en inmiddels onderdeel van een pittig politiek debat.