Parkeren

Onze vereniging beschikt over een parkeerterrein aan de Kromme Zandweg op het Rietgorsplein. Om het parkeerterrein te bereiken, is het toegestaan om over het bruggetje aan de Kromme Zandweg het park in te rijden. Het is druk in het park en als automobilist ben je te gast. 

Matig je snelheid tot stapvoets!

We hebben 33 parkeerplaatsen voor 134 tuinen. De parkeerplaatsen zijn bestemd voor onze leden en dus niet voor bezoekers. Indien beschikbaar mag ieder tuinlid gebruik maken van 1 parkeerplaats. Als alle parkeerplaatsen bezet zijn, moet je elders parkeren. 

We bevelen onze leden aan om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het tuinpark te komen!

Dubbel parkeren op het parkeerterrein is verboden, omdat de rijbaan vrij moet blijven in geval van calamiteiten. Ook is het verboden om te parkeren naast de containers, voor de ingangen en op paden van de hofjes en langs de paden in het park. 

Op het parkeerterrein mogen geen andere voertuigen geparkeerd worden dan voertuigen die toebehoren aan leden van de vereniging. Enkel het bestuur kan toestemming geven om uitzondering op deze regel toe te staan. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van (snel) laden en lossen, iemand afzetten die niet goed te been is, bij werkzaamheden die je door derden laat verrichten of als je als aspirant lid een afspraak hebt met het bestuur. 

Maak een melding bij het bestuur en wacht op toestemming.

Het parkeerterrein is recent voorzien van belijning. We vragen om netjes in de vakken te parkeren, zodat het aantal parkeerplaatsen maximaal benut kan worden. 

In het park gelden de bepalingen van de Algemene Politie Verordening van de gemeente en kan je een boete verwachten als je fout parkeert.