Bouwvergunning

Lees hier alles over toestemming om te bouwen

Wil je op je volkstuin je volkstuinhuisje verbouwen of het slopen en nieuw bouwen of wil je er overige bouwwerken plaatsen zoals een kweekkas, een bergingen of een gereedschapskist? Dan ben je verplicht om een omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam én de schriftelijke toestemming van ons bestuur aan te vragen.

Een omgevingsvergunning kunt je aanvragen via het Omgevingsloket. Het gaat om een tuinhuis of ander opstal dat niet op eigen erf wordt gebouwd. Log hiervoor in met je DigiD.

Je aanvraag moet voldoen aan het bouwbesluit 2012 én aan de regels van de vereniging. Een omgevingsvergunning is niet voldoende om te mogen bouwen. Je moet ook schriftelijke toestemming van het verenigingsbestuur hebben. Gebruik om toestemming toestemming te vragen de onderstaande formulieren.

Je mag met de bouw beginnen als je (digitale) kopieën van de door de gemeente Rotterdam afgegeven omgevingsvergunning met de bijbehorende tekeningen aan de vereniging hebt verstrekt en daar vervolgens een akkoord retour hebt ontvangen van het verenigingsbestuur.

Belangrijke informatie:

  • Hou er rekening mee dat de procedure om een omgevingsvergunning te krijgen lang kan duren. Wacht met het aanschaffen van materialen en bouwen tot je een omgevingsvergunning hebt. 
  • Het is niet mogelijk om beroep te doen op bestaande situaties die afwijken van de huidige voorschriften.
  • Bij het niet nakomen van verplichtingen dan wel bij het in strijd handelen met bouwvoorschriften, kun je actie verwachten van het bestuur en de gemeente Rotterdam, waarbij het afbreken van het gebouwde en het terugbrengen in de oude situatie afgedwongen kan worden.
  • Naast de voorschriften van de gemeente dienen het huishoudelijk reglement van de vereniging en de besluiten die tijdens de ledenvergaderingen zijn genomen in acht genomen te worden. Het is niet altijd zo dat wat toegestaan is volgens de voorschriften van de gemeente ook toegestaan is bij onze vereniging.
  • Zolang de gemeente Rotterdam geen handhavingskader heeft opgesteld waarin de bouwvoorschriften staan vermeld, zijn de onderstaande voorschriften zoals samengesteld vanuit het reglement en statuten van de RBvV van toepassing.

Bouwvoorschriften

Volgens de regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op een volkstuin opgesteld door RBvV en Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam van oktober 2011 en de notitie toetsing volkstuinhuisjes aan stedenbouwkundige bepalingen van januari 2007.

Open ruimten bij een volkstuinhuisje, kweekkassen en bergingen:

Bebouwing is slechts toegestaan in de achterste helft van de volkstuin gerekend vanaf het pad waaraan deze gelegen is. Afwijking is toegestaan wanneer dat niet goed mogelijk is maar dan bebouwing slechts op één helft van het tuinperceel.

Maximaal toegestane bebouwing: 

Bouwwerken zoals een volkstuinhuisje, een berging en een gereedschapskist mogen in totaal maximaal 20% van het totale tuinoppervlak beslaan met een maximum tot 45m². 

Afstanden tussen bouwwerken op volkstuinen:

De afstand van een volkstuinhuisje met eventueel een serre of een luifel tot de grens van de volkstuin moet tenminste 2,50m bedragen. 

De afstand van een kweekkas of berging tot grens van de volkstuin moet tenminste 0,50m bedragen.

Rondom het volkstuinhuisje moet een vrije doorloop worden aangehouden van minimaal 0,90m.

De afstand tussen het volkstuinhuisje en enig ander gebouw op een naastgelegen moet ten minste 5,00m bedragen.

Afstanden bouwwerken op volkstuinen tot sloten: 

De afstand van bouwwerken tot sloten die door gemeente Rotterdam worden onderhouden moet ten minste 3,50m bedragen. 

De afstand van bouwwerken tot de overige sloten in het tuinpark dmoet tenminste 2,50m bedragen.

Langs de beschoeiing van alle sloten moet een strook van minimaal 0,80m vrij blijven van bomen, struiken en niet natuurlijke verhardingen.

Bouwhoogten, afmetingen en oppervlakten van bouwwerken

Een volkstuinhuisje heeft maximaal één bouwlaag met een kap. 

De oppervlakte van een volkstuinhuisje bedraagt maximaal 10% van de oppervlakte van de volkstuin, met een maximum tot 25m². 

Maximale hoogte van een volkstuinhuisje boven het maaiveld: 

  • met een kap 3,50m; 
  • met plat dak 2.85m. 

De hoogte binnen bedraagt over tenminste 4/5 van de vloeroppervlakte 2,40m en bedraagt overigens nooit minder dan 2,10m. 

De breedte van een luifel bedraagt maximaal 2,40m. 

De hoogte van een kweekkas bedraagt maximaal 2,50m. De oppervlakte van een kweekkast bedraagt maximaal 12m².

De hoogte van een berging (schuurtje/ bergloodsje) bedraagt maximaal 2,35m. Een berging mag geen langere zijde hebben dan 2,50m. De oppervlakte van een berging bedraagt maximaal 5m².

De hoogte van een gereedschapskist bedraagt maximaal 0,70m. De lengte van een gereedschapskist bedraagt maximaal 3,00m. De breedte van een gereedschapskist bedraagt maximaal 0,70m.