PROCEDURE EN KOSTEN BIJBESTELLEN GECERTIFICEERDE SLEUTELS

Bijbestellen sleutels

U kunt sleutels bijbestellen tot een maximum van 3 sleutels per tuin.

Extra sleutels kosten per stuk €17,50 en een borgsom van € 25,00. Per mail krijgt u hiervoor een factuur toegestuurd. Als deze factuur voldaan is, worden de extra sleutels besteld en u krijgt vervolgens bericht wanneer u de sleutels op kan halen. Extra sleutels kunnen enkel aangevraagd en opgehaald worden door degene die eigenaar is van de tuin volgens de Overeenkomst tot ingebruikgeving tuinen ,en na het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Indien u meer dan 3 sleutels nodig acht, dan kan u dit met een aannemelijke reden aanvragen bij het bestuur.

Alle uitgegeven sleutels worden geregistreerd en dienen bij verkoop van uw huisje ingeleverd te worden bij het bestuur. Dit is de enige manier om bij de vereniging de betaalde borgstelling voor de sleutels terug te krijgen. Voor de eerste geregistreerde sleutel wordt geen borgstelling gevraagd. Indien deze sleutel niet ingeleverd wordt bij de verkoop van de tuin, dan wordt daarvoor € 25,00 in rekening gebracht.

De kosten van gecertificeerde sleutels dienen opgenomen te worden in de verkoopprijs van uw huisje.

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal dient u een proces verbaal te overleggen voordat wij overgaan tot het bestellen van nieuwe sleutels.
De borgstelling van de sleutel vervalt aan de vereniging.
Nieuwe sleutels worden vervolgens aangevraagd volgens bovenstaande artikel.