De Schouwplaats

Tijdens de renovatie van het Zuiderpark heeft onze vereniging een aantal tuintjes ingeleverd ten behoeve van de aanleg van de grote waterplas en de thematuinen. De thematuinen zijn in het masterplan voor Zuiderpark benoemd als één van de bouwstenen voor de invulling van het park en de manier om de randen, inhammen en centrale plekken van de volkstuincomplexen ruimtelijk beter te betrekken bij het Zuiderpark. Een belangrijk doel daarbij is het vergroten van het siergedeelte en de aantrekkingskracht van het park. De thematuinen zijn lineair ontworpen langs de randen van de volkstuincomplexen en benadrukken de kruispunten van de routes voor langzaam verkeer in het park.

Aan de rand van ons tuinpark is een grote thematuin gerealiseerd in de vorm van een beeldentuin. De Rotterdamse beeldend kunstenaar Kamiel Verschuren maakte in 2012 een ontwerp voor deze beeldentuin, De Schouwplaats genoemd.

De Schouwplaats

Kamiel Verschuren ontwierp de beeldentuin vooral als een verblijfsplek in het park, waar plaats is voor de relatie tot de ander. Bezoekers en passanten bewegen zich in en om de thematuin waarbij spel, geschiedenis, erfgoed, theater en beeldende kunst een belangrijke rol spelen.

De beelden in de tuin bestaan grotendeels uit composities met wand- en gevelplastieken van de Groote Schouwburg bij Zuidplein. Het gebouw werd in 1954 ontworpen door Sybold van Ravesteyn, die ook Diergaarde Blijdorp ontwierp. Aanvankelijk stond het gebouw prominent in de groene ruimte aan het einde van de Pleinweg. Beeldhouwers Jo Uiterwaal en Gerard Héman maakten de beelden. Tijdens de verbouwing van het gebouw tot Theater Zuidplein in 1976 zijn de beelden van de gevel gehaald en nooit meer terug aangebracht. Inmiddels is het doek voor het gebouw ook gevallen, want Theater Zuidplein wordt gehuisvest in het nieuwe Kunstenpand.

Tien beelden werden teruggevonden op een gemeentelijk depot in Dordrecht in 2007. Kamiel Verschuren heeft de beelden gebruikt als onderdeel van de installatie voor De Schouwplaats. De naam verwijst naar het gebouw De Groote Schouwburg maar ook naar de diverse schouwplaatsen, de verschillende zitplaatsen die over de locatie zijn verspreid. Deze onderling visueel gerelateerde schouwplaatsen bieden plaats aan toeschouwers, die elkaar maar ook de voorbijgangers als acteurs in het park kunnen zien bewegen. De beeldentuin is verspreid over de thematuin aangelegd. Op verschillende locaties, gerelateerd aan de plek, op de kruising van paden, in het open veld en aan de waterrand en omschreven als Het Toneel, De Ontmoeting, De Verplaatsing, De Ontbrekende Beelden, Het Zicht, Het Spiegelbeeld en De Poort.