Artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement

08-08-2020

Het valt ons op dat sommige leden het Huishoudelijk Regelement van de vereniging niet lezen of raadplegen. Natuurlijk kan het ook zijn dat je iets niet begrijpt. In dat geval mag je altijd contact opnemen met heb bestuur. We leggen je met veel plezier de regels van ons tuinpark uit.

Het volgen van de regels is belangrijk, want we hebben met zijn allen te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan onze vereniging gesteld worden door Stichting Volkstuinieren in Nederland.

Artikel 10.

1. Het lid heeft - onder meer - de navolgende verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van zijn tuin:

a. het lid zal de tuin ordelijk en netjes bewerken en gebruiken; het is niet toegestaan cannabis en/of papaver te kweken of een ongecultiveerde tuin aan te leggen;

b. het lid dient het halve pad en de halve sloot grenzend aan de tuin te onderhouden en schoon te houden;

c. het lid zal alle nodige milieuvriendelijke maatregelen nemen tot het weren van ongedierte; .

d. het lid dient bomen, heesters enz. struiken e.d. zodanig te plaatsen dat de schaduwoverlast voor de naast gelegen tuinen tot een minimum wordt beperkt;

e. het lid dient de heggen, heesters en/of struiken op de tuinafscheidingen zodanig te knippen dat deze de voorgeschreven hoogte van 50cm en de voorgeschreven breedte van 30cm niet te boven gaan;

f. het is het lid verboden tuinafscheidingen van prikkeldraad of van braamstruiken te maken;

g. het lid moet de tuin afsluiten met een in goede staat verkerend hek, dat naar binnen openslaat en dat voorzien is van het door het bestuur toegekende tuinnummer;

h. het is het lid niet toegestaan en afrasteringen te verbreken of te beschadigen; grenspalen mogen niet worden beschadigd, weg genomen of verplaatst.