ZICHT VERZEKERING en vrijwilligers verzekering

Als u als tuinder het verplicht algemeen werk komt verrichten ,of u bent als vrijwilliger bezig voor de vereniging ,en mocht er dan iets gebeuren (wat we natuurlijk niet hopen) dan bent u via de vereniging verzekerd ,zie onderstaand polisblad.bekijk hier onze verzekering polis en het informatie blad van Zicht verzekering

Onderaan de pagina kunt u het Clausule blad downloaden

Polisnummer A00B261918 V.T.V. de Zandweg

Brand/storm/vliegtuigschade

De tuinhuisjes zijn collectief verzekerd tegen de risico's brand/storm/vliegtuigschade bij Zicht bv. Onder deze verzekering (per tuinnummer) vallen de opstallen van het huisje, de schuur en de eventuele kas EN de inboedel/tuininventaris hierin. De verzekerde som voor deze dekking is het totaal van uw bezittingen, m.a.w. de optelsom van -de herbouwwaarde van het huisje -de herbouwwaarde van de schuur -de nieuwwaarde van de kas -de nieuwwaarde van de inboedel en tuininventaris

Bij schade wordt gecontroleerd of het verzekerde bedrag voldoende is. Het is daarom heel belangrijk regelmatig de verzekerde som op juistheid te controleren, mede omdat het bedrag niet is geïndexeerd. Bij een te lage verzekerde som wordt bij schade onderverzekering toegepast. Dit betekent dat de schade niet geheel kan worden vergoed. De formule die hiervoor wordt gehanteerd is verzekerde som x de schade : werkelijke waarde (eventueel -/- eigen risico).

Bij stormschade is een eigen risico van toepassing van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 227,= en een maximum van € 454,= per gebeurtenis.

Inbraak

De verzekering kan worden uitgebreid met een inbraakdekking. Deze dekking is op basis van premier risque wat betekent dat niet de volle waarde hoeft te worden verzekerd. Eventuele inbraakschade (diefstal van goederen uit het huisje met sporen van braak) wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som en tot maximaal de geleden schade. Iedere eigenaar kan zelf besluiten dit risico wel of niet mee te verzekeren. Minimum te verzekeren som is € 908,= en maximum is € 4.538,= Uitgesloten zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden, foto-en filmapparatuur. Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april tevens audio-visuele- en computerapparatuur met toebehoren. Er is geen eigen risico.

Glas tuinhuis

Ook kan glasschade aan het tuinhuis en de eventuele schuur worden meeverzekerd (een eventueel aanwezige kas valt hier niet onder). Hierop is verzekerd breuk van glas in ramen en deuren dienende tot lichtdoorlating. Er is geen eigen risico.

Glas broeikas

Glasschade aan de broeikas (geen platglas) kan worden meeverzekerd, maar alleen in combinatie met een verzekerd tuinhuis. Er is geen eigen risico.

Algemeen

-Uitsluitend aangebouwde opbergkisten (aan de huisjes vast) vallen onder de dekking van de polis. Voor wat betreft de inbraakdekking dienen deze deugdelijk afgesloten te zijn.

-Opstallen die in slechte staat verkeren zijn niet acceptabel voor de verzekering.

-Zonnepanelen, bevestigd op het dak van het tuinhuis (niet op palen e.d.) zijn meeverzekerd tegen diefstal, mits geplaatst volgens voorschrift van de leverancier. Foto's worden opgevraagd van hoe de panelen bevestigd waren. Buiten het tuinseizoen bij voorkeur verwijderen en thuis opslaan (indien mogelijk) evenals omvormers/accu's etc.

-Diefstal van (koperen) leidingen, geisers etc. aan de buitenzijde van het huisje is niet verzekerd als er ten opzichte van het huisje niet is ingebroken.

Als gedurende het verzekeringsjaar een broeikas wordt meeverzekerd tegen glasschade dan wordt hiervoor aanvullend premie berekend door middel van afgifte van een polisblad met poliskosten.

Overige wijzingen worden tijdens het verzekeringsjaar niet berekend, met inachtname van de polisvoorwaarden. Dit geldt ook voor verlagingen en opzeggingen. Deze opgaven worden per premievervaldatum aangetekend en moet uiterlijk 1 maand ervoor bij Zicht bekend zijn.

Wijzigingen kunnen op elk moment via het bestuur aan ons worden doorgegeven d.m.v. een opgaveformulier.

Enkele tips en advies

Maak het inbrekers onaantrekkelijk door alle waardevolle en diefstalgevoelige goederen mee naar huis te nemen.

Dit geldt ook voor zonnepanelen. Als dit enigszins kan vragen wij u de panelen buiten het tuinseizoen mee naar huis te nemen en daar op te slaan.

Laat gordijnen open en laat zien dat er niets te halen valt.

Laat geen lucifers, aanstekers of dergelijke achter.

Controleer bij het verlaten of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten (ook bovenlichtjes). Op de deuren bij voorkeur secustrips en dievenklauwen aanbrengen.

De laatste jaren worden (landelijk) veel koperen leidingen etc. ontvreemd of vernield. Mogelijk bent u hier zelf ook wel slachtoffer van geweest. Koperdiefstal gaat vaak gepaard met grof geweld en herstel kost veel tijd en geld. Dit is op zich al vervelend en al helemaal als de verzekering geen dekking biedt omdat de daders het huisje niet hebben opengebroken en dus niet binnen zijn geweest. Door het vervangen van koperen leidingen door kunststofleidingen, zoals tyleenslangen (en hulpstukken) wordt een bezoek door ongewensten op dit punt minder aantrekkelijk. Dit materiaal is voor hen niet de moeite waard. Door het nemen van een aantal maatregelen kunnen we proberen het risico verzekerbaar en uw verblijf aangenaam te houden.

Zicht B.V.