Einde Seizoen 2020

29-09-2020

Het einde van dit seizoen is in zicht, daarom enkele belangrijke mededelingen over de coronamaatregelen, de toegangspoorten, overnachten en bezoek, het algemeen werk, groenafval en de openingstijden van het kantoor.

Coronamaatregelen

Iedereen is bekend met de basis- en de laatste coronamaatregelen. Wij rekenen erop dat deze maatregelen in het belang van jezelf en anderen strikt nageleefd worden:

  • Hou anderhalve meter afstand tot anderen en draag een neus- en mondkapje;
  • Blijf a.u.b. thuis als je je niet goed voelt of denkt verschijnselen van het corona virus te hebben;
  • De kantine blijft tot nadere berichtgeving gesloten;
  • Geen feesten op de tuin en ontvang maximaal 3 ontvangen op de tuin;
  • De te plannen Algemene Ledenvergadering wordt tot nadere berichtgeving uitgesteld.

Toegangspoorten

Op 1 oktober 2020 is het tuinseizoen afgesloten. Dit betekent dat alle toegangspoorten van de hofjes op slot moeten zijn. Let daarop voor de veiligheid van ons allen.

Zowel bij aankomst als bij vertrek dienen de poorten van de hofjes zowel als die van de parkeerplaats op slot gedaan te worden!

Algemeen Werk

Gebleken is dat heel wat tuinders hun verplichtingen voor het Algemeen Werk niet nagekomen zijn. Je wordt in de gelegenheid gesteld om aan de verplichtingen te voldoen tot en met 31 oktober 2020. Neem contact op met het bestuur via de mail. Daarna zullen wij stoppen met het Algemeen Werk voor dit seizoen.

Groenafval

Op de woensdag 30 september en 7 en 14 oktober, mag groenafval naar de Zwaluwhof gebracht worden. Ook op de zaterdagen die resten tot 31 oktober kan dit nog. Onder begeleiding wordt er gehakseld en gecomposteerd. Neem contact op met de begeleider van het algemeen werk.

Overnachten en bezoek

Je mag je tuin ook na sluiting van het seizoen gebruiken, maar je mag er niet overnachten. Het bestuur kan toestemming verlenen om toch te overnachten maar let op dat dit enkel kan na overleg en met schriftelijke toestemming van het bestuur. Bij controle dien je deze toestemming voor te kunnen leggen. Na zonsondergang mogen er geen anderen op het tuinpark aanwezig zijn, tenzij onder begeleiding van een tuinlid.

Openingstijden kantoor

Het kantoor is alleen voor dringende zaken en op afspraak open tot en met  zaterdag 31 oktober 2020.

Het einde van het seizoen staat voor de deur, en we zijn met z'n allen bezig te werken aan de afronding. Het bestuur dankt alle leden voor de getoonde inzet en bereidheid. We spreken de hoop uit dat met een nog grotere inzet meewerkt zal worden om dit seizoen op een lovenswaardige manier af te sluiten. Yes we can!