TUIN AMBASSADEURS

Op ons complex heeft elk hofje zijn of haar eigen tuinambassadeur. Deze tuinambassadeurs vertegenwoordigen de tuinders van hun hofje en zien erop toe dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor een nette tuin. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor hun hofje. De ambassadeur kijkt met de tuinders naar oplossingen voor uw problemen of overlegt - in de wat moeilijkere gevallen - met het bestuur of leden in de Algemene Ledenvergadering.

Tuinders kunnen bij deze  ambassadeur terecht voor hun wensen, ideeën en klachten.

Er zijn bijvoorbeeld tuinders die ideeën hebben om het hofje een beter aangezicht te geven of om een activiteit te organiseren. Het kan ook gaan om wensen voor het verbeteren van de veiligheid, onderhoud aan het openbaar groen, bestrating of andere zaken in het hele gebied van het tuincomplex.

De ambassadeurs kunnen tuinders ook aanspreken op het achterstallig onderhoud van hun tuin. Normaal gesproken moet dan binnen twee weken het onderhoud weer op orde zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kijkt het bestuur naar passende maatregelen voor de tuinder in kwestie.

Voor elk hofje - zie onderaan deze pagina - is er een speciaal e-mailadres. Of loop gewoon langs bij de ambassadeurs en geef uw ideeën of wensen aan. In goed overleg met het bestuur gaan zij kijken wat uitvoerbaar is. De tuinambassadeurs houden ook goed contact met de begeleiders van het algemeen werk. Zij houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van onze tuin.


Dien uw verzoek per mail in bij uw ambassadeur via onderstaande mail adressen:


Vinkenhof : Dhr Akyol tuin 1
Zwaluwhof : Dhr The  tuin 52
Rietgorsplein/Koekoekslaan: Dhr Oudshoorn tuin 107
Nonnetjelaan : Mevr Janssen tuin 132