HISTORIE ROTTERDAM-ZUID 


VTV de Zandweg > Historie Rotterdam-Zuid

In onderstaande kaartreeks is de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid zien van 1850 tot 2005.
De rode stip op de kaart is de locatie van Volkstuinvereniging De Zandweg.

1850: Het polderlandschap
Van de havens en van Rotterdam-Zuid is nog lang geen sprake. We zien hier het rurale landschap op de linkeroever van de Maas met de dorpskernen van Oud-Charlois, Katendrecht en Hillesluis. De plaats waar de vereniging nu ligt is gesitueerd in de Polder van Charlois langs de Kromme Zandweg.

1915:De eerste havens op Zuid
De oude polderstructuren en de dorpen moeten wijken voor de bouw van havens. De havenbekkens, kades, industriële bebouwing en woonwijken voor havenarbeiders volgen elkaar op. De Brielselaan wordt aangelegd als waterkering. De Dordtselaan corrigeert de verbinding naar het achterland. Alleen de Wolphaertsbocht is een restant van de polderstructuur 

1925: Op zoek naar een stadsconcept
De nieuwe uitbreidingsexperimenten op Zuid concentreren zich in de zone tussen de Dordtselaan en de spoorlijn naar Dordrecht. Tuindorp Vreewijk is een typisch voorbeeld van uitbreidingsplannen uit deze tijd. We zien dat het havenbekken van de Waalhaven inmiddels de hele zuidelijk gelegen polder beslaat. Ten zuiden van de Waalhaven zien we het gelijknamige vliegveld.Vorig kaartbeeld 

1950: Fragmenten van een stadsconcept
Zuid is inmiddels een omvangrijk stadsdeel geworden. Tussen de Dordtselaan en de Waalhaven is woningbouw ontwikkeld, mede mogelijk gemaakt door een nieuwe oeververbinding: de Maastunnel. Tot aan ons volkstuincomplex is het Uitbreidingsplan van Witteveen volgens het 'waaierconcept' uitgevoerd. De Dordtselaan en de Mijnsherenlaan vormen groene wiggen die tot in de stadskern doordringen. De Kromme Zandweg zal uiteindelijk de vooroorlogse stadsuitleg begrenzen 

1965: Wijkgerichte wederopbouw
Na WOII heeft Zuid een explosieve groei doorgemaakt. De stad is uitgebreid aan de hand van nieuwe ideeën van de uiteengelegde stad. De groene stadsrand uit de vooroorlogse periode heeft een centrale ligging gekregen en is omgevormd tot het Zuiderpark. Het park heeft naast openbare delen veel geprivatiseerde delen met ruimte voor actieve recreatie en volkstuinen. Onze vereniging is ook in deze periode ontstaan. 

1970: Zuidplein, een centrum voor Zuid
De Ruit rond Rotterdam is gesloten en de invalswegen zijn aangelegd. Een metrolijn zorgt inmiddels voor een snelle verbinding naar het stadscentrum. Zuidplein wordt gebouwd als een gesloten winkelcentrum. In het park wordt Ahoy' gebouwd en het open lucht zwembadcomplex de Plompert. Op de kop van de Waalhaven wordt een groot bedrijventerrein aangelegd 

1989: Vernieuwing, herstructurering en uitbreiding
De processen van schaalvergroting, technocratisering en het voeren van een eenzijdige stadspolitiek ontstaat protest vanuit de oude stadswijken. Het leefklimaat gaat achteruit en de woonomgeving verpaupert. Na veel discussies ontstaat het project voor de stadsvernieuwing met plannen als bouwen voor de buurt. 

2005: Naar een ongedeelde stad
Met de Erasmusbrug en de Kop van Zuid is de oriëntatie van de stad op de rivier ingezet. Zuiderpark is vernieuwd en is getransformeerd in een stadspark van formaat. Onze vereniging heeft een hofje opgeofferd voor de nieuwe waterpartij. Gelukkig hebben we er veel voor terug gekregen: een wereldpark op Zuid!