Coronamaatregelen


We vragen je met nadruk de landelijke en gemeentelijke maatregelen strikt na te leven:

  • Hou anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar als je ouder bent dan 12 jaar en als je niet tot één huishouden/gezin behoort;
  • Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak en ga direct naar huis als je gedurende de dag klachten ontwikkeld;
  • Laat je bij klachten, ook als die mild van aard zijn, laagdrempelig testen via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Zo snel mogelijk testen is nodig om de verspreiding van het virus effectief in te dammen. Bij een positieve testuitslag wordt verwacht dat iedereen meewerkt aan bron- en contactopsporing;
  • Was vaak je handen en nies in je elleboog;
  • Onze kantine is gesloten;
  • Het tuinpark is niet toegankelijk voor het algemene publiek, de toegangspoorten tot het parkeerterrein en de hofjes moeten op slot zijn.
  • Net zoals thuis geld dat je maximaal 3 bezoekers mag ontvangen op je tuin (exclusief kinderen tot 12 jaar);
  • Organiseer geen feesten of bijeenkomsten op je tuin;
  • De Algemene Ledenvergadering is tot nadere berichtgeving opgeschort.