Compostteam V.t.V-de Zandweg

                                                       Compostwerf is van start gegaan 

Sommige compost is te mooi om weg te doen en wordt direct gebruikt

Takken zonder blad tot max 5 cm doorsnee aan de linkerzijde

Dikke takken ( meer dan 5cm doorsnee) en boomstronken apart leggen

voor vragen mail dan naar:

 compostteam@vtv-dezandweg.nl

Composteren op VTV de Zandweg

Waarom composteren?

* Veel tuinafval van onze vereniging wordt afgevoerd in containers. Daar zijn veel kosten mee gemoeid. Als vereniging kunnen we die kosten besparen door ons tuinafval te gaan composteren.

* Door te composteren hergebruikt u uw afval, want na een halfjaar kunt u de compost gebruiken om de tuingrond te verrijken.

Hoe gaan we het doen?

We zijn gestart met een centrale composthoop, bij het winkeltje, waar iedereen groenafval kan komen brengen.

Tijdens algemeen werk vragen we steeds twee tuinders te helpen bij het composteren. Elke zaterdag tussen 10 en 12 uur zijn er leden van het compostteam bij de bunker aanwezig om uitleg te geven en om u te helpen bij het inleveren. Dit seizoen zijn we er elke zaterdag tot 1 november. En misschien gaan we nog door tot december als er veel groenafval is van de tuinders.

  Heeft u zin om ons te helpen op zaterdag? Laat het ons weten of kom gewoon op zaterdag naar ons toe.

Veel beter is natuurlijk als u zelf een composthoop maakt op uw eigen tuin, eventueel samen met uw buren. Wij kunnen u hierbij adviseren.

1. Groenafval verzamelen en sorteren in de bunker

De bunker is verdeeld in drie delen, want het materiaal voor de composthoop moet vooraf gesorteerd worden voordat het in de compostbak kan.

U ziet borden met tekst die aangeven wat u waar in de bunker kunt inleveren.

Als u twijfelt, gooit u uw groenafval dan liever gewoon in de container om het compostproces niet te verstoren.

Ook als u niet kunt of wilt meewerken aan het composteren gooit u uw groenafval, net als voorheen, gewoon in de groencontainer.

2. Het groenafval klein maken

Het groenafval mag niet te groot zijn. Daarom vragen we u het klein te knippen of (te laten) hakselen. Op zaterdagmorgen helpen we u daarbij.

3. Het groenafval wordt verdeeld in de compostbakken door het compostteam

Het materiaal wordt in een bepaalde volgorde in de compostbakken gelegd.

Het is daarom niet de bedoeling dat u zelf materiaal op de composthoop gooit.

De regels

Om een werkende warme composthoop te maken moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld.

Wij willen u vragen voortaan uw tuinafval volgens deze regels in te leveren.

LET OP: U kunt uw groenafval in de beschilderde bunker brengen. De houten compostbakken worden enkel door de leden van het compostteam gevuld. 

* Fijn groen afval zoals bladeren, gras, klein onkruid, moet aan de rechterkant van bunker. Bij het groen legt u geen takken. 

* Grof groen afval zoals snoeiafval, takken met bladeren, moet in het midden van de bunker. Vuistregel is dat de het afval niet groter is dan uw hand en niet dikker dan uw vinger. Geen kluiten met aarde! 

* Takken dikker dan uw vinger moeten aan de linkerkant van de bunker. Zonder de bladeren! Takken tot maximaal 5 centimeter dik kunnen we hakselen en zo gebruiken op de composthoop.

 * Nog dikkere takken en boomstronken worden apart gelegd en kunnen worden gebruikt voor houtkachels en dergelijke.

 NIET DOEN Niet in de bunker

* Bamboe, riet, maïsstengels, kluiten, coniferen en doornige struiken moeten gewoon in de container.

Wij hopen dat we uiteindelijk veel afval kunnen gaan omzetten in compost om zo de kosten voor het afvoeren van afval sterk te beperken. Daar worden we allemaal beter van!

Wij zien u graag op zaterdagochtend!

Het compostteam van vtv De Zandweg

Ria Verhoogh

Annely den Boer

Leo van Die

coniferen,bamboe,kluiten ,riet ,maisstengels en doornige struiken in de container

Geslaagde lezing Composteren

Compostmeester Caroline de Vlaam heeft op donderdagavond 15-03 een lezing over de geheimen van het composteren gehouden. 

Deze lezing is bezocht door 27 geïnteresseerde tuinders. Aan deze tuinders is uitgelegd wat composteren is, hoe je een composthoop kan starten, onderhouden en wat wel en wat niet gewenst is.

De aanwezige hebben vele vragen gesteld en 'tips en trics' van Caroline gekregen. De aanleiding voor deze lezing is dat wij als V.t.V de Zandweg een compostwerf  beginnen in het seizoen 2018. Hiervoor gaan we een eigen compostteam opzetten en willen we het composteren op eigen tuin bevorderen.

Zo kunnen wij als vereniging het waardevolle groenafval hergebruiken op ons eigen complex met bijkomend voordeel de onkosten voor het afvoeren van dit groenafval drastisch verminderen. 

De lezing was zeer geslaagd. Aan het einde van de avond zijn er zeven tuinders die zich hebben opgegeven voor het compostteam. Zij gaan zich dit seizoen aan de compostwerf verbinden en krijgen hierdoor vrijstelling van het verplicht algemeen werk. 

Binnenkort krijgen ze een theoriecursus Composteren van twee avonden. Ook is er een   dag praktijkles en een uitstapje naar een compostwerf in bedrijf.

Het bestuur gaat zorgen voor het opbouwen van de werf - tegenover het winkeltje - en dan gaan we in april van start. Meer informatie over composteren


Tuinders die zich opgeven voor de cursus Composteren krijgen een workshop van twee avonden theorie en een middag praktijkles. Wij hopen op een grote opkomst en dat er genoeg tuinders zich opgeven voor het compostteam.

Ons streven is dat aan het begin van het nieuwe tuinseizoen de Compostwerf geopend kan worden en dat het waardevolle groenafval een tweede kans gaat krijgen op ons complex.

Een groot bijkomend voordeel is dat de verwerkingskosten voor het ophalen van ons afval drastisch omlaag gaan en dat we straks compost beschikbaar hebben op ons eigen complex.

Mocht het idee aanslaan dan kunnen we zelfs een belangrijke functie gaan vervullen voor onze naaste buren. Zij kunnen dan hun composteerbare afval bij ons komen inleveren.

Houd deze pagina in de gaten. Meer informatie volgt op deze pagina.

Heb je nu al interesse? Geef je op via het bestuur en stuur een e-mail

Laat onze Vereniging een bijdrage leveren aan een beter milieu voor ons en voor onze kinderen.